Závažné nové důkazy, že pro terminálně nemocné pacienty je lepší umírat doma

Autor 18. 1. 2017 Články Nelze přidávat komentáře

„Pacienti, kteří zemřeli doma, ve skutečnosti žili déle než ti, kteří zemřeli v nemocnici, nebo alespoň stejně dlouho.“ ukazuje nový výzkum, o kterém píše New York Magazine.

Zajímavý článek, který byl publikován na umirani.cz o tom, jak přítomnost rodiny a blízkých lidí ovlivňuje délku života pacienta.

O terminálních onemocněních nemluví rád nikdo. Ale stigma, které na tématu leží, začíná být odsouváno rostoucím uvědoměním. V USA jsou tragické chvíle na konci života ještě jitřeny nedostatečným včasným plánováním, zbytečnými lékařskými zásahy a s nimi spojeným diskomfortem a (s menší důležitostí) významnými výdaji, které přispívají ke zlepšení vyhlídek jen málo nebo vůbec. Smrt „umíme“ hůř než jiné vyspělé země.

Co můžeme zlepšit?

Jedna odpověď souvisí s tím, kde tráví umírající lidé své poslední hodiny a dny. Množí se důkazy, ze kterých vyplývá, že je lepší umírat doma, kde je spíše pravděpodobné, že budete se svými blízkými, v relativním klidu a pohodlí a spíše se vyhnete zbytečným invazivním lékařským zákrokům. V této oblasti ale zatím není moc rozsáhlých pečlivých výzkumů. Proto je tak důležitý ten japonský, který byl nedávno publikován v časopise Cancer.

Velký tým japonských vědců pod vedením doktora Jun Hamana z univerzity v Tsukubě analyzoval lékařské záznamy 2069 pacientů, kteří zemřeli na rakovinu. 1607 z nich v nemocnici, 462 doma. Vědce zajímalo, jestli to (kde pacienti zemřeli) nějak ovlivnilo dobu jejich dožití, počítáno od chvíle, kdy byli přijati do péče v té nemocnici, kde pak zemřeli. Autoři píší, že „podle našeho nejlepšího vědomí se jedná o první prospektivní, multicentrální výzkum ve velkém měřítku“, který se zabývá touto otázkou. A je skutečně důležité, aby byla pokládána a zodpovídána. Pokud by totiž pacienti, kteří stráví své poslední dny v nemocnici, skutečně žili déle, zkomplikovalo by se tvrzení, že smrt v domácím prostředí je ta lepší varianta. Různí pacienti a různé rodiny mohou mít různé názory na to, jestli řekněme deset dní navíc „stojí za“ trochu více bolesti, potenciálně invazivní život prodlužující procedury a podobně.

„V nemocnicích se často dělají procedury, které se zdají být účinné, ale ve skutečnosti život pacientů neprodlužují.“

Zemřít doma? Lepší varianta

Z výsledků výzkumu ale vyplývá, že pacienti, kteří zemřeli doma, ve skutečnosti žili déle než ti, kteří zemřeli v nemocnici, nebo alespoň stejně dlouho. Takové zjištění významně ovlivňuje zdravotníky, kteří se s pacientem a rodinou domlouvají na dalších možnostech léčby. Je totiž „zřejmé, že by onkolog neměl váhat doporučit pacientovi paliativní péči v domácím prostředí jenom proto, že by tam dostal méně lékařské péče“. Autoři výzkumu zdůrazňují dva podstatné faktory, které mohou být příčinou toho, že hospitalizace neprodloužila dobu dožití pacientů: ti, kteří zemřeli v nemocnici, dostávali podstatně větší množství antibiotik a parenterální hydratace (byli zavodňováni pomocí kapaček). Ani jedno z toho zřejmě nemělo vliv na dobu dožití, což je další příklad toho, že v nemocnicích se často dělají procedury, které se zdají být účinné, ale ve skutečnosti život pacientů neprodlužují.

Analýza se týkala pouze pacientů v Japonsku, takže je možné, že v Americe nebo u nás funguje vše jinak. Vypadá to však, že se jedná o trend. Většina důkazů týkajících se péče na konci života se zdá ukazovat stejným směrem. Tedy, že úmrtí v mimo-nemocničním prostředí – když to jde – vychází jako lepší varianta. Ne, že by to jakkoliv usnadňovalo způsob, jak spolu o těchto věcech mluvit.

Přeložil/a:  Magdalena Pehalová