Poradenství v sociální oblasti

Naši sociální pracovníci poskytují pacientům i jejich rodinám podporu a poradenskou pomoc v sociální oblasti.

Lidem, kteří se díky závažné nemoci ocitli v obtížné životní situaci, pomohou zorientovat se v sociálním systému a také poradí, jak vyřídit všechny nezbytné formality.

Oxygenoterapie

V případě ošetřování pacienta s postižením plic, ať už z důvodu onkologické či jiné diagnozy, který trpí dušností, je možné zapůjčit domů koncentrátor kysíku. Koncentrátor kyslíku je mobilní, takže pacient nemusí být trvale upoután na lůžku.

Psychologická podpora pacienta a rodiny

Péčovat o nevyléčitelně nemocného blízkého člověka doma může být někdy velmi náročné. U těchto pacientů dochází ke střídání nálad, bývají mrzutí, špatně spí a psychologická podpora je důležitou součástí léčby. Neméně důležitá je i psychologická podpora pečujících, kterou také poskytujeme.

Péče o pacienty s neonkologickými diagnózami

Péče je určena pacientům v konečné fázi interních onemocnění, nejčastěji se jedná o pacienty s cirhózou jaterní, ledvinným nebo srdečním selháním a o konečná stádia chronické obstrukční plicní nemoci.

Dále se staráme  o pacienty s neurologickým onemocněním, zejména s dg. roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Při příjmu pacienta do péče mobilního hospice zdravotní sestra vyhodnotí celkový stav a eventuelně doporučí kompenzační pomůcky, které by mohly zlepšit soběstačnost pacienta a zjednodušit péči pro pečující.

Read More

Ošetřovatelské výkony

Provádíme všechny ošetřovatelské výkony v domácím prostředí podobně jako v nemocnici. Jde o kompletní péči o imobilního pacienta, hygienu na lůžku, péči o kolostomii, nefrostomii, PEG a tracheostomii. Velmi často také ošetřujeme otevřené defekty (rány), vždy za použití moderních technik vlhkého hojení ran. Samozřejmá je pravidelná kontrola vitálních funkcí (tlaku krve, tepové frekvence, saturace krve kyslíkem) a dohled nad stravou.

Péče o onkologicky nemocné

Péče je určena pacientům se všemi onkologickým diagnozami včetně hematoonkologických.

Péče o klienty v terminálním stadiu života

Jedná se o komplexní ošetřovatelskou a lékařskou péči o pacienty s nevyléčitelným onemocněním v konečné fázi.

Aplikace injekcí, infúzí

Podání infúzní terapie
V domácím prostředí je také možné podávat rehydratační a minerálové roztoky v infuzích, vždy po dohodě s pacientem a dle aktuální ordinace lékaře. Infuzi nejčastěji podáváme do periferní žíly na horní končetině, do centrálního žilního katetru nebo do portkatetru. Možné ja také podání infuzí podkožně.

Podání léků v injekční formě
V případě, že není pacient schopen polykat nebo indikovaný lék není v orální formě,  může být aplikován do svalu či podkožně. Některé léky je nutné podávat do žíly a obvykle je nezbytná přesná doba aplikace, používáme tedy infusní pumpy a injektomaty. V případě, že stav pacienta vyžaduje aplikaci morfia, zvolíme po dohodě s lékařem, nejvhodnější aplikační cestu, tedy buď podkožně nebo intravenosně.

BEZPEČNOST KLIENTŮ

Všichni naši pracovníci se při návštěvách u klientů prokazují průkazem hospice.Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka, jeho fotografie a logo hospice. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, nepouštějte neznámého člověka domů a ihned nás kontaktujte.