V případě ošetřování pacienta s postižením plic, ať už z důvodu onkologické či jiné diagnozy, který trpí dušností, je možné zapůjčit domů koncentrátor kysíku. Koncentrátor kyslíku je mobilní, takže pacient nemusí být trvale upoután na lůžku.