Podání infúzní terapie
V domácím prostředí je také možné podávat rehydratační a minerálové roztoky v infuzích, vždy po dohodě s pacientem a dle aktuální ordinace lékaře. Infuzi nejčastěji podáváme do periferní žíly na horní končetině, do centrálního žilního katetru nebo do portkatetru. Možné ja také podání infuzí podkožně.

Podání léků v injekční formě
V případě, že není pacient schopen polykat nebo indikovaný lék není v orální formě,  může být aplikován do svalu či podkožně. Některé léky je nutné podávat do žíly a obvykle je nezbytná přesná doba aplikace, používáme tedy infusní pumpy a injektomaty. V případě, že stav pacienta vyžaduje aplikaci morfia, zvolíme po dohodě s lékařem, nejvhodnější aplikační cestu, tedy buď podkožně nebo intravenosně.