Vážení přátelé,
chceme poskytovat naši péči co největšímu počtu pacientů, potřebujeme i Vaši pomoc! Budeme Vám velmi vděčni za jakoukoli finanční podporu. Náš mobilní hospice je nezisková organizace. Všechny peníze jsou využívány výhradně pro zajištění péče o pacienty. Chceme Vás proto touto cestou požádat o finanční příspěvek na chod mobilního hospice.

Péče o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí není v naší republice dosud hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže jsme plně odkázáni na finanční podporu firem, jednotlivců, státních organizací a grantů. Nezbytná je bohužel také finanční spoluúčast pacienta a rodiny. Pacienti jsou obvykle již řadu měsíců mimo pracovní proces a jejich sociální situace bývá obtížná. Cena, kterou jsme nuceni od pacienta vybrat je 200 kč za den, ale tato suma pokrývá pouze asi 20% reálných nákladů na den. Zbylé náklady musíme pokrýt z jiných zdrojů.

U pacientů, kteří jsou ve finanční nouzi a nemohou si tedy péči týmu mobilního hospice dovolit, se vždy snažíme najít možnost, jak náklady na péči plně pokrýt z našich zdrojů.

Možnosti finanční podpory

Jednorázový dar na účet 4180370399/0800
Pravidelný dar na účet 4180370399/0800

Všem, kteří se rozhodli přispět na dobrou věc patří naše velké díky a respekt.

Klub přátel mobilního hospice Péče doma

Nabízíme Vám možnost stát se členem Klubu přátel mobilního hospice a podporovat mobilní hospic pravidelně. Minimální příspěvek pro jednotlivce je 200 Kč měsíčně, pro firmy 500 Kč měsíčně. Vaše pravidelné platby umožní nabídnout naši léčbu, péči a podporu většímu počtu pacientů a umožní léčbu i sociálně slabším občanům, kteří si nemohou přímou platbu dovolit.

Přihláška do klubu přátel mobilního hospice Péče doma

 
Pouze pro právnické osoby
Adresa / Sídlo firmy
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zveřejněním v registru dárců.