Jsme mobilní hospic Péče doma. Poskytujeme komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí, a to na celém území Středočeského kraje. Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost žít v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby.

Zdravotnické zařízení Péče doma – mobilní hospic z. ú. vzniklo jako nutná součást péče o nevyléčitelně nemocné v regionu Středočeského kraje. Péče doma – mobilní hospic, navazuje na již šestileté působení agentury domácí péče a umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům dožít jejich život kvalitně doma, v kruhu rodiny a přátel.

Za dobu našeho působení jsme vybudovali tým více než 20 profesionálů, kteří, díky své odbornosti a také špičkové technice, ročně pomohou minimálně 150 pacientům a jejich rodinám v obtížné životní situaci, zejména ve Středočeském kraji.