Komu je péče určena a podmínky přijetí

 • Každému, kdo trpí nevyléčitelným onemocněním v terminální (konečné) fázi a u kterého jsou již vyčerpány všechny dostupné léčebné možnosti.
 • Pacient musí znát svou diagnózu a on i rodina musí souhlasit s péčí mobilního hospice.
 • Alespoň jeden člen rodiny nebo přítel musí být připraven převzít zodpovědnost za celodenní péči o pacienta. Jde zejména o dohled nad pitným režimem, příjmem potravy a o základní hygienu.
 • Pacient a rodina souhlasí s příspěvkem na péči ve výši 200 Kč na den.
 • Pacient i rodina mohou kdykoliv své rozhodnutí zůstat v domácím prostředí změnit a požádat o přijetí do lůžkového hospice nebo do jiného zdravotnického zařízení.
 • Mobilní hospic má volnou kapacitu k zahájení péče o pacienta.

Jak bude péče probíhat

 • Žádost o přijetí do mobilního hospice může podat buď sám pacient, rodinný příslušník, praktický lékař nebo lékař specialista.
 • Žádost pošlete jako scan mailem vrchní sestře lenka.cizkovska@zivotdoma.cz nebo poštou na adresu Vltavská 207/20, Praha 5 – Smíchov 150 00. Budete kontaktováni v co nejkratším čase. Dále je možné žádost předat vrchní sestře osobně, po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 734 722 420.
 • Úvodní rozhovor s pacientem provede v domácím prostředí vrchní sestra, která podrobně vysvětlí pacientovi i rodině možnosti mobilního hospice, principy a podmínky péče. Zhodnotí také, zda je pacient indikovaný k léčbě v mobilním hospici. Jde o velmi zkušenou zdravotní sestru s mnohaletou praxí na onkologii i v domácí péči a s plnou erudicí v paliativní péči.
 • Pokud bude pacient a rodina po úvodní návštěvě nadále souhlasit s péčí, navštíví pacienta lékař mobilního hospice, který znovu vše probere s pacientem, poté podepíše informovaný souhlas, čímž se pacient stává klientem mobilního hospice. Zároveň lékař nastaví léčbu podle aktuálního stavu, doporučí kompenzační pomůcky, pokud to bude vhodné, zváží nutnost návštěvy sociální sestrou, psychologem nebo dalším členem týmu.
 • Návštěvy zdravotních sester následně probíhají podle ordinace lékaře a potřeb pacienta a rodiny a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • V domácím prostředí je možné podávat infusní terapii, aplikovat injekční léčbu, podávat kyslík, provádět punkci ascitu (odstranění nežádoucí tekutiny z dutiny břišní) a většinu zdravotních výkonů tak, jako je to možné ve zdravotním zařízení.
 • Péče sester je možná i nepravidelně, podle aktuálního stavu pacienta.
 • Návštěva lékaře je možná vždy při závažné změně zdravotního stavu na výzvu pacienta či jakéhokoli člena týmu.
 • O veškeré péči o pacienta je vedena řádná zdravotní dokumentace.